Krill er en gruppe virvelløse, rekelignende krepsdyr som finnes i alle verdenshav.

Avhengig av arten kan krill bli opp til 6 cm lang, og den er en viktig matressurs for blant annet hvaler, pingviner, blekksprut, sel, sjøfugl og fisk.

I Russland og Japan spises krill også av mennesker, og retten kalles på japansk «okiami». Smaken beskrives som kraftigere og saltere enn smaken av reker.

Bærekraftig krillfiske

Krill anses å være et av de mest tallrike dyrene i verden, og nyere forskning viser at biomassen til én av de totalt 86 kjente artene, antarktisk krill (Euphausia superba), er på ca. 500 millioner tonn. Med andre ord er biomassen til denne ene arten alene dobbelt så stor som den samlede massen til alle mennesker på jorden.

Kommersielt krillfiske har vært utbredt i 40 år. Fisket foregår i all hovedsak i Antarktis, og reguleres av organisasjonen.

Krill – en god næringskilde

Bestanden i området der fisket foregår er beregnet til om lag 60 millioner tonn. Det anslås at rundt 10%, altså seks millioner tonn, kan fiskes årlig uten at det vil medføre noen stor risiko for krillbestanden. Denne kvoten er 60 ganger høyere enn det som faktisk fiskes, og krillfisket kategoriseres derfor som svært bærekraftig.

Krill – en god næringskilde

Krillen er nær bunnen av næringskjeden, og livnærer seg på plante- og dyreplankton. Dette gjør at den ikke er utsatt for miljøgifter på samme måte som større sjødyr og fisk. Oljen fra krill er derfor ikke bare rik på omega-3, men også svært ren.

Krillens planktondiett er rik på antioksidanten astaxanthin, og det er dette stoffet som gir det lille krepsdyret dets naturlige rødfarge. Astaxanthin er en antioksidant som finnes i naturen.

Den seneste tiden har krill derfor blitt et populært valg til bruk i blant annet kosttilskudd.

Krillolje er en viktig del av kosttilskuddet Polarkrill.

Omega3 er ikke bare omega3

I Norge har vi en lang tradisjon for å ta tran, og det anbefales at alle spedbarn får tran fra fireukersalder. Dette gjøres først og fremst på grunn av D-vitaminet, så vitamin D-dråper anbefales som et alternativ til dem som ikke ønsker å bruke tran som kilde til vitamin D. I Norge får vi som kjent lite av dette vitaminet fra sola, og det finnes få D-vitaminkilder i kostholdet vårt utenom fet fisk, egg og berikede produkter som margarin.

I de senere årene har det også vært et stort fokus på omega-3 og de mulige positive helseeffektene av dette. Det har dukket opp et hav av kosttilkudd med omega-3, og etter hvert begynner det også å komme en del mat- og drikkevarer på markedet som har tilsatt omega-3. I tilegg til selolje, fiskeleverolje (som tran) og fiskeolje selges nå også krillolje som kosttilskudd.

Krill er små, rekelignende krepsdyr som forkommer i alle verdens hav og er en av de viktigste

næringskildene til hval, fisk, sel og en del sjøfugl. Det finnes rundt 85 forskjellige arter krill, hvorav den største typen kun veier to gram og er inntil seks cm lang.

Men til tross for størrelsen utgjør krill en av jordas største biomasse, og antarktiske dyr spiser flere millioner tonn krill årlig.

Krill er på bunnen av næringskjeden, og kommersiell utnyttelse har begrenset seg til bruk som agn i sportsfiske og som fôr til fiskeoppdrettsnæringen. Når krill utsettes for stress, for eksempel under fangst eller oppvarming, ødelegger den seg selv, men ny fangsteknologi gjør at den nå kan hentes uskadd og levende før den videreforedles til olje og tilskudd.

Har du en mening om saken?

kommentarer